Skalniak, mgr inż Jan Anyszka
ul. Kryzysowa 18a, 91-867 Łódź, Tel.: +48 600 832 748

Kształtowanie terenu

Zamysł architektoniczny, miejscowe uwarunkowania terenu, a czasami niekorzystny stan gleby determinuje nas do wykonywania szeregu prac ziemnych - takich jak:

- głęboka rekultywacja terenów skażonych, zanieczyszczonych bądź zachwaszczonych
- wymiana częściowa lub całkowita gleby
- kształtowanie terenu wraz z tworzeniem skarp, gleboczków, terenów płaskich
- budowa systemu odwodnienia - drenażu terenu oraz zagospodarowanie wody deszczowej

Wymiana gleby

Projektowanie ogrodu często jest dobrym momentem na poprawienie kondycji gleby na działce. Często w przypadku zaniedbywanych terenów zielonych bądź terenów po budowie mamy do czynienia z tzw. martwicą glebową. Wówczas warto przeprowadzić wymianę gleby, a więc wywieźć warstwę starej ziemi i nawieźć nową, możliwie jak najbardziej żyzną. Dodając do ziemi materię organiczną (nawozy, kompost itp.) skutecznie poprawimy jej jakość i przygotujemy ją do nasadzeń roślinnych.

Kształtowanie terenu

Projektując i aranżując ogrody przeprowadzamy kształtowanie terenu. Proces ten obejmuje m.in. użyźnienie gleby i wyrównanie terenu, wzmocnienie skarp, wykonanie dróg i ścieżek, ogółem wszystkie roboty ziemne niezbędne do przygotowania ogrodu pod aranżację. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu wszelkie prace w tym zakresie przeprowadzamy sprawnie i bezproblemowo.

Budowa systemu odwodnienia

Usługi ogrodnicze Skalniak Łódź obejmują także budowę profesjonalnego systemu odwodnienia ogrodu. Projektując odwodnienie należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak m.in. rozmieszczenie korytek odwadniających i rur, miejscowe warunki gruntowo-wodne czy obciążenie nawierzchni. Funkcjonalny system odwadniania zapobiega powstawaniu w ogrodzie nieestetycznych kałuż po ulewnych deszczach, a dodatkowo uchroni roślinność przed nadmiarem stojącej wody. Wykorzystując drenaż podziemny (sączki i rury drenarskie umieszczone w rowach) można odprowadzać deszczówkę do zbiornika, by ponownie ją wykorzystać, na przykład do podlewania ogrodu. Drenaż powierzchniowy natomiast tworzą warstwy żwiru lub keramzytu, które sprzyjają wsiąkaniu wody deszczowej w grunt, co zapobiega tworzeniu się kałuż.